Текущи новини

01.
МИГ Исперих

 • Членове на МИГ
 • Управителен съвет
 • Екип на МИГ
 • Документи
 • Карта на територията
Повече

02.
Ресурси

 • Информационни материали
 • Обучения
 • Нормативна база
 • Добри практики
Повече

03.
Проекти

 • Стратегия за местно развитие
 • Предстоящи процедури
 • Текущи процедури
 • Сключени договори
 • Изпълнение на договори
Повече

04.
Други

Повече